Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekŠtandard F.C.I. číslo
328

Názov plemena
Kaukazský ovčiak

Originálny názov plemena
Kavkazskaia Ovtcharka

Krajina pôvodu
Rusko

Klasifikácia F.C.I.
Skupina 2 – pinčovia a bradáči, mollosoidné a švajčiarske salašnícke psy.
horské psy.
Bez pracovných skúšok.

Použitie
pastiersky a strážny pes.

Celkový vzhľad
kaukazskí ovčiaci sú viacej než stredne veľké prípadne veľké psy od silnej až po hrubú telesnú stavbu, sú od prírody ostrí a k cudzím ľuďom nedôverčiví.Tieto zvláštnosti, a na dôvažok ich vytrvalosť, nenáročnost a schopnosť prispôsobiť sa v najrozmanitejších poveternostných podmienkach, ponúkajú možnosť používať kaukazské ovčiaky v takmer všetkých klimatických pásmach.

Povaha
Silná, vyrovnaná, kľudná. Povahový typ s dobre vyhranenou obrannou reakciou, prejavovanou v aktívnej forme. Ostrosť a nedôvera ku cudzím ľuďom sú typické.

Veľkosť, proporcie, substancie
Výška v kohútiku: Psy nie menej než 65 cm,
feny nie menej než 62 cm.
Psy sú väčšie a masívnejšie. Feny sú menšie a ľahšej stavby.

Hlava a lebka
lebka: masívna, so širokou lebkou a silne vyvinutými kosťami. Široké ploché čelo, polené ľahkou brázda.
Stop: prechod od lebečnej časti ku nosovej partii je slabo výrazný.

Oči
oválne, položené šikmo, malých rozmerov, temnej farby. Jedovatý a nedôverčivý výraz.

Uši
ovisnuté, vysoko nasadené, vždy krátko kupírované.

Papuľa
kratšia než lebečná časť, sotva poznateľne sa zužujúca.

Nos
silný, široký, čierny. U bielych a svetlo pšenične sfarbených jedincov je prípustný aj hnedý.

Pysky
silné, ale uzatvorené a suché.

Zuby
biele, veľké, dobre vyvinuté, pevne ku sebe priliehajúce zuby. Nasadenia rezákov ležia v jednej línii. Nožnicový skus.

Krk
veľmi silný a krátky. Neveľmi vysoko nasadený, asi v uhle 30-40° ku chrbtovej línii.

Telo
bedrá: Krátke, široké, trochu klenuté.
Zadok: Široký, svalnatý, takmer vodorovný.

Hrudník
široký, hlboký, trochu klenutý. Spodná línia leží vo výške lakťa alebo trochu nižšie.
Brucho: Mierne vytiahnuté.

Kohútik
veľmi široký, svalnatý, poznateľne odsadený od chrbtovej partie.

Chrbát
veľmi široký, rovný, svalnatý.

Chvost
vysoko nasadený; ak je ovisnuto nesený, dosahuje pätového kĺbu, môže byť kosákovitý, krúžkovitý prípadne háčikovitý. Kupírovaný chvost je prípustný.

Hrudné končatiny
pri pohľade spredu priame a rovnobežné. Uhol ramena a paže je asi 100°.
Predlaktie: Priame, mohutné, stredne dlhé.
Záprstie: Krátke, mohutné, kolmo stojace iba mierne ustupujúce. Dĺžka predných behov až ku lakťu činí niečo viac než polovicu kohútikovej výšky.

Panvové končatiny
pri pohľade zozadu priame, rovnobežné.
Kolenný zhyb: Pri pohľade zboku trochu vystrčený.
Predkolenie: krátke.
Pätový kĺb: Silný, široký a trochu vystrčený.
Nadprstie: Mohutné, kolmo stojace.
Pri stání nie sú zadné končatiny vzadu zaprené. Kolmica má vychádzať z hrboľa sedacej kosti cez stred pätového kĺbu a prechádzať nadprstím.
Laby (predné a zadné laby): veľké, oválneho tvaru, klenuté, prsty dobre priliehajú ku sebe.

Koža
koža je silná, ale elastická.

Osrstenie
srsť je rovná, hrubá so silne vyvinutou svetlejšou podsadou. Na hlave a prednej strane končatín je srsť kratšia a pevne prilieha.Rozlišujeme tri druhy srsti:
Dlhosrstý s predĺženou krycou srsťou - dlhá srsť tvorí na krku druh hrivy, na ramenách dobre vyvinuté nohavice a zadné strany behov sú silno prerastené. Dlhá srsť pokrýva chvost zo všetkých strán, čo mu dodáva tlstý a huňatý vzhľad.
Krátkosrsté – s hustou, pomerne krátkou srsťou, bez hrivy, porastených behov, nohavíc a práporovitého chvosta.
Prechodný typ – predĺžená srsť, ale bez hrivy, porastených behov, nohavíc a huňatého chvosta.

Farba srsti
rôzne sivá,rozmanité,svetlé až hrdzavé odtiene, tiež hrdzavá, slamovo žltá, biela, zemitej farby, žíhaná, ale tiež strakatá a bodkovaná.

Spôsob chôdze
voľná, obvykle rovnomerná, kľudný chod. Typický spôsob pohybu je krátky klus, pri zrýchlení (akcelerácii) prechádza v trochu neohrabaný cval.Končatiny sa musia pri pohybe pohybovať priamo a rovnobežne, pričom predné viacej smerujú ku strednej línii- kĺby predných aj zadných končatín sa ľahko preťahujú. Chrbát a kríže poddajne pérujú. Kohútik a zadok majú pri kluse zotrvávať v rovnakej úrovni.

Vady
každá odchýlka od zhora uvedených bodov musí byť považovaná za chybu, ktorej ohodnotenie by malo byť v presnom pomere ku stupňu odchýlky:
Leňošstvo, dôverčivosť ku cudzím ľuďom.
Trochu ľahšia alebo príliš hubovitá stavba tela.
Ľahké odchýlky od uvedených indexov.
Nebadateľné odchýlky od rodového typu, feny typu samčieho.
Hlava nedostatočne široká a masívna.
Lebka príliš silno klenutá, príliš príkry alebo príliš plochý stop.
Ňucháč krátky alebo podlhovastý.
Pysky nie ostro rezané, previsnuté.
Veku nezodpovedajúce opotrebovanie zubov. Odlámané zuby, nenarušujúce správny skus. Chýbanie nie viacej než dvoch prvých premolárov alebo jedného prvého a jedného druhého premoláru.Ľahko nažltlá zubná sklovina.
Svetlé oči, ľahko ovisnuté spodné viečka. Očný zákal.
Nižšie nasadené ucho, nekupírované uši.
Dlhší, príliš slabý krk.
Slabšie vyvinutý, nie nad chrbtom nasadený kohútik.
Mäkký, klenutý alebo úzky chrbát.
Predĺžený, priamy alebo príliš klenutý kríž.
Nedostatočne svalnatý alebo zvažujúci sa zadok.
Trochu sploštený hrudný kôš, jeho spodná línia nedosahuje lakťa.
Príliš silne vztiahnuté alebo ovisnuté brucho.
Predná končatina: Nebadateľné odchýlky vo vzťahu ku ramennému uhlu, trochu skrátené alebo predĺžené predné paže, ľahko vybočené lakte, ľahko sa v pohybe von vytáčajúce laby, príliš sklonené zápästie.
Zadná končatina: Z pohľadu zozadu nie celkom rovnobežné zadné behy, tj. ľahká X respektívne O- nohatosť. Príliš široký alebo úzky postoj. Príliš priame alebo príliš dlhé zadné behy.
Mäkké alebo príliš pretiahnuté laby, vlčie pazúriky.
Odchýlenie od normálnych foriem pohybu (došlapávanie dnu alebo von). Nedostatočné pretiahnutie kĺbov. Neohybný pohyb chrbta a krížov. Pri kluse povznesený zadok. Ľahké hádzanie chrbta (s hádzaním zadnej časti).

Ťažké vady
bojazlivosť (zbabelosť), silný flegmatizmus, chýbajúca ostrosť.
Príliš ľahká, prípadne príliš ochabnutá stavba tela.
Silné odchýlky od udaných indexov.
Silné odchýlky od rodového typu, psy typu feniek.
Ľahká, úzka hlava s hrotistým ňucháčom, nezodpovedajúca ostatnej stavbe tela.
Ohrnutý nos.
Malé, preriedené, nedostatočne vyvinuté zuby. Nasadenia rezákov nie je v jednej línii.Zuby so silne poškodenou sklovinou.
Odlišná farba očí, ovisnuté spodné viečka, ktoré čiastočne obnažujú rohovku.
Prehnutý alebo vyklenutý chrbát
dlhé, prevesené alebo silne vyklenuté kríže.
Úzky, krátky alebo silno sa zvažujúci zadok.
Plochý, úzky, nedostatočne vyvinutý hrudný kôš.
Predná končatina: priame alebo ostré zauhlenie ramien, krivené alebo príliš slabé predlaktie, silne von vybočujúce lakte, krajne slabé zápästia, pri pohybe silne von hádžúce labky, krivonohosť jedného alebo oboch predných behov.
Zadná končatina: silne výrazná odchýlka od rovnobežnosti. Nedostatočne zauhlené behy, šabľonohosť. Príliš dlhé zadné behy.
Roztiahnuté prsty alebo ploché laby.
Zadržovaný, ťažkopádny pohyb.Pri kluse v porovnaní s kohútikom vysoko nesený zadok.Príkro nahor a nadol sa pohybujúci zadok pri kluse. Inochod.
Mäkká, zvlnená srsť bez podsady.
černasté, čierno škvrnité a hnedé farebné odtiene v rôznych kombináciach.
Výška v kohútiku psa pod 65 cm, feny pod 62 cm.

Vylučujúce vady
každá odchýlka od jedine prípustného nožnicového skusu.
Čierna alebo hnedá farba.
Chýbanie jedného špiciaku alebo jedného rezáku, chýbanie jedného tretieho, prípadne štvrtého premoláru, alebo jedného moláru.

Poznámka
psy musia vykazovať dva viditeľné normálne vyvinuté semenníky, ktoré sú celkom v miešku.