Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povel aport!

10. 5. 2009

Cieľ cviku:
Pes sedí v kľude pri ľavej nohe psovoda do doby, než dostane povel „Aport!“. Psovod odhadzuje predmet, pes stále v kľude sedí pri nohe. Po vyslovení povelu pes vybieha najkratšou cestou k odhodenému predmetu, vezme ho a opäť najkratšou cestou sa vracia k psovodovi. S predmetom v papuli pes sadá pred psovoda, a až na povel „Pusti!“ ochotne odovzdá aport, na ďalší povel „K nohe!“ sadá k ľavej nohe psovoda.
Základy tohto cviku možno nacvičovať už so šteňaťom 3-4 mesiace starým, vo veku 6-7 mesiacov je nutné tento cvik upevňovať.
Tento cvik nacvičujte zo začiatku s vlastnoručne vyrobeným aportom. Použite tenkú, dobre sajúcu látku, do ktorej zabalíte pre psa lákavú maškrtu, napríklad kúsok čerstvého mäsa. Aby pes o tento predmet získal záujem, nechajte ho aport očuchať, pričom s vyslovením mena psa opakujte slovo „Aport!“. Pokiaľ pes nejaví o aport záujem, rozviažte látku a dajte mu maškrtu ochutnať. Spočiatku cvik nacvičujte na šnúre 2-3 m dlhej. Aport odhadzujte na vzdialenosť 1-2 m vo chvíli, kedy ste si isti, že šteňa o neho prejavuje záujem, za súčasného vyslovenia povelu „Aport!“. Keď šteňa aport uchopí, pochválime ho a za súčasného povelu „Ku mne!“ ho jemne priťahujeme. Aport šteňaťu vezmite s vyslovením povelu „Pusti“, látku rozviažte a psa maškrtou odmeňte. V tejto fáze opakujte cvik 1-5x denne pred kŕmením, pokiaľ šteňa stále javí záujem o aport. Pokiaľ sa záujem zmenší, cvičenie ukončite.
Neskôr použite dlhé vodítko alebo šnúru a aport odhadzujte do vzdialenosti 4-5 m, cvik je rovnaký, ako pri odhadzovaní na kratšiu vzdialenosť, iba pri odoberaní aportu prinúťte psa sadnúť. Po zvládnutí nácviku aportu s priťahovaním vodítka začnite s nácvikom, kedy aport odhadzujete do vzdialenosti asi 10 m, pes má stále pripnuté dlhé vodítko, ale jeho koniec leží na zemi tak, aby ho psovod mohol prišliapnuť pre prípad, že by pes chcel s aportom odbehnúť.
Pokiaľ sa pes spoľahlivo s aportom vracia k psovodovi, je možné začať s nácvikom aportovania ľahkej činky. S činkou je nutné šteňa zoznámiť ešte pred nácvikom, môžete sa s ňou so psom preťahovať alebo mu ju ponechajte ku hrania. V začiatku nácviku s činkou na ňu naviažte látku s maškrtou, ale psa odmeňujte maškrtou, ktorú máte vo vrecku. Pri odmeňovaní predstierajte, že ide o prinesenú maškrtu. Neskôr látku dajte dolu a činku iba maškrtou potrite, aby z nej pes cítil jej pach, v ďalšej fáze cviku už činku nepotierajte. Nezabudnite však psa stále odmeňovať a chváliť za dobre prevedený cvik.
V ďalšej fáze nácviku tohto povelu je nutné naučiť psa, aby vybiehal pre činku až po vyslovení povelu „Aport!“. Vzbuďte v psovi záujem o činku a dajte mu povel „K nohe!“. Odhoďte činku, ale psa držte za obojok a núťte ho sedieť v kľude pri nohe. Potom vydajte povel „Aport!“. Pri nácviku využívajte pomocné povely ako „Drž!“ a „Ku mne!“. Toto cvičenie opakujte do tej doby, než pes vybieha za aportom len na povel.
V ďalšej fáze je nutné zamerať sa na to, aby pes bez povelu nepúšťal prinesenú činku z papule. Nácvik preveďte tak, že vo chvíli, kedy pes činku prinesie ho pridržíte za obojok a druhou rukou mu mierne naddvihnete bradu. Pritom opakujte povel „Drž!“. Činku vezmete po krátkej chvíli s povelom „Pusti!“. Pes musí s činkou sedieť rovno pred psovodom. Tento cvik opakujte do doby, než si ho pes dôkladne osvojí. Po správne prevedenom cviku psa chváľte a odmeňte ho maškrtou. Po odovzdaní činky psovodovi by mal pes prejsť k ľavej nohe psovoda a sadnúť si. Tento úkon je možné nacvičiť už vopred, mimo nácvik povelu „Aport!“.
Signál ruky:
Vykročte pravou nohou a pravou rukou ukážte smer, kam ste aport odhodili.